Mitä vyötärö-lantiosuhde kertoo ja miten sen voi mitata?

Sisällysluettelo

Mitä vyötärön ja lantion suhdeluku kertoo?

 

Vyötärön ja lantion suhdeluku kertoo, kuinka terveellisesti kehosi rasva on jakautunut.

Vyötärö-lantiosuhde on yksinkertainen keskivartalolihavuuden indikaattori. Mitä leveämpi lantio suhteessa vyötäröön, sitä parempi.

 

Laske vyötärön ja lantion suhdeluku helposti

 

Helpoin ja tarkin tapa selvittää vyötärö-lantiosuhdeluku on käydä kehonkoostumusmittauksessa esimerkiksi Bodymajan kautta. Suhdeluku on kuitenkin mahdollista mitata ja laskea myös itse.

 

Suhdeluku mitataan jakamalla vyötärön ympärysmitta lantion ympärysmitalla. On tärkeää mitata vyötärö ja lantio juuri oikeasta kohdasta, jotta saat varmasti luotettavan tuloksen.

 

Välineeksi oman vyötärö-lantiosuhteesi selvittämistä varten tarvitset vain tavallisen mittanauhan. Mittaus suoritetaan seisoma-asennossa.

 

Miten vyötärö-lantiosuhde lasketaan?

 

  1. Mittaa vyötärönympärys alimpien kylkiluiden ja lantioluiden korkeimman kohdan puolivälistä. Yleensä tämä kohta on noin kaksi senttimetriä navan yläpuolella.

 

  1. Mittaa lantionympärys pakaroiden korkeimmalta kohdalta eli reisiluun pallomaisen pään kohdalta.

 

  1. Laske mittaustulosten suhde. Jaa vyötärön ympärysmitta lantion ympärysmitalla.

 

Esimerkki:

Vyötärösi ympärysmitta on 90 cm ja lantiosi ympärysmitta on 100 cm.

Tulos lasketaan näin: 90 / 100 = 0,9.

Vyötärö-lantiosuhteesi on siis 0,9.

 

Virheen mahdollisuus on manuaalisessa mittauksessa aina läsnä, joten luotettavan tuloksen varmistamiseksi on suositeltavaa ottaa mitat useamman kerran (esimerkiksi kolmesti) ja laskea suhdeluku keskiarvojen perusteella.

 

Vyötärö-lantiosuhdeluku on myös yksi Bodymajan kehonkoostumusraporttiin sisältyvistä mittareista. Mittaus suoritetaan InBody-mittarilla, eli mittanauhaa tai avustajaa ei tarvita.

Vyötärö-lantio-suhde
Vyötärö-lantio-suhde Bodymajan raportilla

 

Mikä on hyvä vyötärö-lantiosuhteen tavoitearvo?

 

Vyötärö-lantiosuhteen raja-arvot eivät ole eksaktit, sillä suhdeluku voi vaihdella samalla painoindeksialueella paljonkin.

 

Nyrkkisääntönä mitä pienempi tulos, sen paremmin voit. Eri lähteet mainitsevat monia erilaisia raja-arvoja 0,8:n ja 1,0:n väliltä. Selkeimmän mittapuun tarjoavat WHO:n mukaiset tavoitearvot.

 

Vyötärö-lantiosuhteen raja-arvot WHO:n mukaan

 

– naisilla alle 0,85

– miehillä alle 0,9

 

Molempia sukupuolia koskee terveysriskien vahva nousu, jos arvo ylittää luvun 1,0.

 

Mitä vyötärö-lantiosuhteesta voi päätellä?

 

Korkea luku on selkeä ilmaus siitä, että vatsanseudulle on kertynyt liiallista rasvaa. Ylimääräinen rasva on aina terveysriski, ja erityisesti keskivartalolihavuus lisää alttiutta monenlaisille sairauksille.

 

Tutkimusten mukaan vyötärölle kertyvä rasva ja suuri vyötärönympärys on erityisen vahvasti yhteydessä sydänongelmiin.

 

Myös diabetesriski nousee vyötärönympäryksen kasvun myötä. Yhteyksiä on löydetty myös lukuisiin muihin sairauksiin, jopa dementiaan.

 

Lantion suuri ympärysmitta sen sijaan ei itsessään ole terveydelle vaarallinen asia. Pakaroiden ja lantion pehmeys voi olla jopa hyvä merkki.

 

Lantionympärys riippuu vahvasti myös synnynnäisistä ominaisuuksistasi, eikä se ole samalla tavoin sidoksissa elintapoihin.

 

Rasva on jakaantunut vartaloon sitä terveellisemmällä tavalla, mitä suurempi lantionympärys on vyötäröön nähden. Tutkimukset osoittavat, että nimenomaan suhdeluku on merkityksellinen, eivät senttimetrimäärät.

 

Taulukko: onko vyötärö-lantiosuhteeni hyvä?

 

Mitä vyötärö-lantiosuhteesi kertoo terveysriskeistä? Taulukon avulla voit tarkistaa, ovatko riskisi tämän indikaattorin perusteella kohonneet.

 

Terveysriskit                   Naiset        Miehet

 

Matala riski                    < 0,8          < 0,95

Kohtalainen riski            0,81–0,85  0,96–1,0

Korkea riski                    > 0,86        > 1,0

 

Lähde: Healthline

 

Vyötärö-lantiosuhde ja viskeraalirasva

 

Mitattuun suhdelukuun sisältyy sekä tavallinen ihonalainen rasva että sisäelimiin kertyvä viskeraalinen rasva, joka on erityisen vaarallista.

 

On tärkeää huomata, että vyötärö-lantio-suhde ei ole luonteeltaan viskeraalirasvan mittari, vaikka sitä joskus sellaisena pyritään esittämään.

Vyötärön ja lantion suhdeluku perustuu paljon vahvemmin ihonalaiseen rasvaan kuin viskeraaliseen rasvaan, joten tulkinta tästä arvosta viskeraalirasvan suorana mittarina on väärä.

 

Vyötärö-lantiosuhde voi antaa viitteitä siitä, mutta oikea kehonkoostumusmittaus on ainoa tapa selvittää viskeraalirasvan täsmällinen määrä.

 

Vyötärö-lantiosuhteen luotettavuus

 

Vyötärö-lantiosuhde on helppo ja kotikonstein mitattavissa oleva keino tunnistaa terveysriskejä, mutta se ei ole täysin ongelmaton hyvinvoinnin mittari.

 

Mittauksen luotettavuus voi vaihdella välineistä, mittaajasta ja mittausasennosta riippuen. Myös ruokailun ajoittuminen mittaushetkeen voi vaikuttaa tulokseen.

 

Käytännön rajoitteiden lisäksi tulosten yleistettävyyttä rajoittaa se, että keskivartalon rasvan määrä voi vaihdella huomattavasti pienellä painoindeksialueella.

 

Kehon synnynnäinen rakenne vaikuttaa siihen, mitä vyötärö-lantio-suhdeluvusta voi kunkin henkilön kohdalla päätellä ja mitä ei. 

Esimerkiksi luontaisesti kapealanteisilla voi syntyä tilanteita, joissa hyväkuntoisenkin henkilön vyötärö-lantiosuhde näyttää huolestuttavia lukuja, vaikka vyötäröllä ei olisi juurikaan ylimääräistä rasvaa.

 

Vyötärö-lantiosuhteen viitearvot vaihtelevat myös eri väestöryhmien kesken. Henkilön etninen ryhmä vaikuttaa siihen, mikä määrä viskeraalista rasvaa on normaali samalla vyötärön ympäryksellä.

 

Vyötärö-lantiosuhde ei siis kaikissa tapauksissa kerro koko totuutta. Jos haluat tarkan tiedon kehosi hyvinvoinnista, tuloksen rinnalle kaivataan vähintäänkin tieto painoindeksistä.

 

Kaikkein suositeltavinta on tietenkin tehdä tarkka kehonkoostumusmittaus, joka kertoo täsmällisen tiedon rasvan jakautumisesta kehossasi.

 

Mitä InBody-mittaus kertoo vyötärö-lantiosuhteesta?

 

Bodymajan InBody-mittaus kertoo vyötärö-lantiosuhteen osana mittaustuloksia.

Laite laskee sen impendanssimittaukseen, rasvamassaan, rasvaprosenttiin ja segmentaaliseen lihasmassan perustuen. Näiden tietojen pohjalta laite muodostaa kehonosien tilavuudet ja samalla poikkialat ja ympärykset.

 

InBody-laitteella tehty mittaus eliminoi kaikki mittanauhamittauksen virhelähteet. Siksi kehonkoostumusmittauksen antama vyötärö-lantiosuhdeluku saattaa erota mittanauhalla mitatusta tuloksesta.

 

Laitteen antamien tulosten seuranta on helppoa ja luotettavaa, sillä mittaus tehdään joka kerta täysin samalla tavalla. Perusteellinen kehonkoostumusmittaus on ainoa täysin luotettava tapa selvittää vyötärö-lantiosuhde.