Mitä tarkoittaa viskeraalirasva, kuinka sitä mitataan ja mitä sen määrästä voi päätellä?

Sisällysluettelo

 

Mitä viskeraalirasva on?

 

Viskeraalirasva on sisäelinten ympärille kertyvää rasvaa. Samasta asiasta käytetään usein myös termejä viskeraalinen rasva tai sisäelinrasva. Kaikki nämä termit tarkoittavat vatsaontelon rasvamassaa, joka sijaitsee sisäelinten ympärillä ja niiden sisällä.

 

Viskeraalista rasvaa kertyy vatsaontelossa suolten ja sisäelinten ympärille sekä sisäelinten sisään. Erityisesti sitä kertyy maksaan. Viskeraalirasva on luonteeltaan vaarallista ja sen kertymistä on syytä seurata tarkasti.

 

Viskeraalinen rasva on erilaista kuin muu kehoon kertyvä rasva. Vaikka rasvan kertyminen sinänsä on normaalia ja iän myötä jopa väistämätöntä, niin erityisesti viskeraalinen rasva on haitallista terveydelle. Sen liiallinen kertyminen altistaa useille sairauksille.
 

Yleisesti rasvakudoksella on aktiivinen rooli koko elimistön toiminnassa. Se toimii samalla tavalla kuin haima, kilpirauhanen tai mikä tahansa sisäelin.

 

Miksi viskeraalirasva on haitallista?

 

Jos rasvaa kertyy vatsaonteloon liikaa, se tuo väistämättä mukanaan terveysongelmia.

 

Viskeraalirasva lisää monien elintapasairauksien riskiä. Näihin kuuluvat muun muassa sydänsairaudet, diabetes sekä ruoansulatus- ja suolisto-ongelmat. Myös yhteyksiä erilaisiin syöpätyyppeihin on löydetty.

 

Toisin kuin muualla kehossa, vatsaontelossa rasva vapauttaa aineenvaihduntatuotteita suoraan verenkiertoon ja häiritsee siten maksan ja muiden sisäelinten toimintaa.

 

Maksa kärsii viskeraalisesta rasvasta pahasti. Maksan rasvoittuminen tarkoittaa muun muassa sitä, että maksasoluihin kertyvä rasva suurentaa maksaa heikentäen sen toimintaedellytyksiä.

 

Maksasolut alkavat erittää kovia rasvoja ja sokereita. Ne kohottavat kolesterolia ja verenpainetta ja samalla alentavat insuliinin vaikutusta elimistössä.

 

Silloin haima tuottaa insuliinia, mutta heikentyneellä teholla. Tämän myötä esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen riski kohoaa.

 

Viskeraalinen rasva tekee kantajansa alttiiksi sydän- ja verisuonisairauksille. Tutkimukset osoittavat, että yhteys elintapasairauksien ja viskeraalirasvan kertymisen välillä on hyvin vahva.

 

Viskeraalirasva on merkittävä sydänkohtauksia tai muita sydämen ongelmia aiheuttava riskitekijä. Se aiheuttaa tulehdusta ja voi johtaa valtimonkovettumiin.

 

Ongelmia voi tulla myös ruoansulatusjärjestelmässä ja suolistossa.

 

Viskeraalirasva yhdistetään myös joidenkin syöpätyyppien puhkeamiseen – yhteys on löydetty esimerkiksi naisten rintasyövän puhkeamisen ja korkeaan viskeraalirasvan välillä.

 

Viskeraalinen rasva voi liittyä myös väsymykseen, mielialanvaihteluihin, stressiin ja ahdistukseen – jopa masennukseen, jonka taustalla voivat olla veren nousseet kortisolitasot.

 

Mistä tiedän, onko minulla liikaa viskeraalirasvaa?

 

Viskeraalinen rasva ei näy tai tunnu ulospäin. Helpoin keino sen seurantaan on kehonkoostumusmittauksessa käyminen.

 

Jotkut meistä ovat geneettisesti alttiimpia sisäelinrasvan kertymiselle kuin toiset.

 

Geenien lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa vähäinen liikunta, huonot ruokailutottumukset, stressihormonit sekä päihteiden käyttö.

 

Miehillä on suurempi taipumus viskeraalirasvan kertymiseen kuin naisilla, mutta ongelma koskee molempia sukupuolia yhtä lailla.

 

Vyötärö-lantio-suhdetta käytetään usein sairastumisriskin indikaattorina. Tutkimusten mukaan ns. omenavartaloisilla on suurempi riski elintapasairastumisiin kuin päärynävartaloisilla.

 

Keskivartalolihavuus kielii usein siitä, että henkilölle on kertynyt painon myötä myös viskeraalista rasvaa.

 

Ulkonäkö ei kerro kuitenkaan kaikkea. Myös hoikkavartaloisella voi olla viskeraalirasvaa haitallisessa määrin.

 

Epäterveellinen ruokavalio, liikkumattomuus ja päihteiden käyttö ovat tekijöitä, joiden johdosta myös ulkoisesti hoikan henkilön viskeraalisen rasvan määrä voi olla koholla.

 

Geneettinen osuus on yksilön vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa, mutta se ei onneksi tarkoita, etteikö mitään olisi tehtävissä, jos viskeraalirasvaa alkaa kertyä vaarallisen paljon. Päin vastoin, on olemassa tehokkaiksi todettuja ja helppoja keinoja saada muutoksia aikaan jo lyhyessä ajassa.

 

Kuinka viskeraalirasvaa mitataan?   

 

Noin kymmenen prosenttia kaikesta kehon rasvamassasta on normaalisti viskeraalista rasvaa.

 

Rasvamassan määrittelemiseksi on olemassa erilaisia arviointimenetelmiä ja laskukaavoja, mutta ainoa täsmällinen tapa saada rasvamassan tarkka määrä selville on kehonkoostumusmittaus.

 

Bodymajan kehonkoostumusmittauksessa viskeraalirasvan arvo ilmaistaan neliösenttimetreinä. Luku viittaa rasvan peittämään pinta-alaan vatsaontelon laskennallisessa poikkileikkauskuvassa navan korkeudella.

 

Bodymajan mittauksen raportissa viskeraalirasva esitetään selkeällä vaakapalkilla, josta nähdään viskeraalirasvan määrä cm2-arvona ja mihin tulos sijoittuu suositusarvoihin nähden.

 

viskeraalirasva
Viskeraalirasvan määrä Bodymajan raportilla

 

Mittaus suoritetaan käyttäen laadukasta InBody 770 -mittalaitetta.

 

Voit tilata viskeraalirasvan määrän sisältävän kehonkoostumusmittauksen täältä >>

 

Mikä on hyvä viskeraalirasvan määrä?

 

Viskeraalirasvan suositeltava tavoitearvo on iästä ja sukupuolesta riippumatta alle 100 cm2. 

 

Nuorella iällä luvut ovat tyypillisesti merkittävästi matalampia kuin varttuneessa elämänvaiheessa.

 

Viskeraalisen rasvan määrä kasvaa vuosien myötä kaikilla, mutta lukua sata ei vanhemmallakaan iällä tulisi ylittää.

 

Oman tarkan arvon saat selville vain mittaamalla kehonkoostumuksen.

 

Kuinka viskeraalirasvan saa pois?

 

Paras tapa vähentää viskeraalirasvaa on oikeanlainen ruokavalio ja säännöllinen liikunta.

 

Viskeraalisen rasvan syntymisen takana on sama yksinkertainen mekanismi kuin muussakin kehon rasvan kertymisessä.

 

Rasvaa syntyy, kun keho saa liian paljon energiaa suhteessa kulutukseen.

 

Avain viskeraalisen rasvan katoamiseen on kehon kokonaisrasvamassan pudottaminen. Tuikitavallisilla painonpudotukseen tähtäävillä toimenpiteillä, kuten ruokavalion tarkkailulla ja liikunnan lisäämisellä on selkeä vaikutus myös viskeraalirasvan määrään.

 

Tutkimusten mukaan yhtä liikunnan ja ruokavalion avulla vähennettyä rasvamassakiloa kohti voi odottaa keskimäärin 6,9 cm2:n pudotusta kehonkoostumusmittauksessa näkyvän viskeraalirasvan pinta-alaan.

 

Ravintotottumusten korjaamisella pääsee pitkälle. Lisäksi erityisesti korkeatehoisen liikunnan lisäämisellä on osoitettu olevan merkittävä vaikutus viskeraalirasvan vähentämiseen.

 

Liiku siis paljon ja syö oikein. Valitse tasapainoinen ruokavalio ja sinulle mieleiset, iloa tuovat liikunnan muodot. Elintapojen tasapainottaminen toimivaksi kokonaisuudeksi on tärkeää.

 

Muista myös levätä hyvin, välttää stressiä ja vähentää sekä tupakkaa että alkoholinkulutusta.

 

Viskeraalirasvan vähentäminen ja ruokavalio

 

Ruokavalion osalta kaikkein tärkeintä on karsia aterioista ensin ylimääräiset energiat pois ja varmistaa, ettei päivittäin ruoasta ja juomasta saatu energiamäärä ylitä kulutusta. Vähennä sokerin käyttöä ja karsi myös kovien rasvojen määrää ruokavaliostasi.

 

Rasvojen vähentämisen ohella myös vähähiilihydraattinen ruokavalio on tehokas ase viskeraalirasvaa vastaan. Sitä noudattavan on tärkeää huomioida, että lihakset saavat silti riittävästi polttoainetta, jotta liikuntasuoritusten teho ei laske.

 

Tutkimuksissa on löytynyt viitteitä hyvien kalsium- ja D-vitamiinitasojen yhteydestä vähäisempään viskeraalirasvan määrään.

 

Viskeraalirasva ja liikunta

 

Liikunta tehostaa ruokavalion vaikutuksia. Erityisen tärkeää on harrastaa useita kertoja viikossa aerobista liikuntaa.

 

Tämä tarkoittaa tasavauhtista harjoitusta, jossa syke pysyy noin 70 prosentissa maksimisykkeestäsi. Näin kehosi käyttää energianlähteenään pääosin rasvaa.

 

Peruskuntoilun lisäksi tietenkin myös sykettä nostava hikiliikunta 1–2 kertaa viikossa tekee hyvää.

 

Liikunnan ja ruokavalion huoltamisen lisäksi on tärkeää huoltaa myös omaa henkistä hyvinvointiasi. Tutkimusten mukaan stressin tuomat korkeat kortisolitasot vaikuttavat viskeraalirasvan määrään nostavasti.

 

Tupakan ja alkoholin vaikutus viskeraalirasvaan

 

Viskeraalista rasvaa vähentämään pyrkivän on syytä jättää päihteet pois tai ainakin vähentää niitä merkittävästi.

 

Tupakoinnilla ja alkoholinkäytöllä on useissa tutkimuksissa todettu olevan selkeä vaikutus viskeraalirasvan lisääntymiseen.

 

Viskeraalirasva-arvojen seuranta

 

Viskeraalirasva-arvojen parantaminen on pitkäjänteistä työtä, jonka seurannassa säännöllinen kehonkoostumusmittaus on erinomainen apu.

 

On mahtava motivaatiobuusti huomata, kuinka luvut pienentyvät jokaisen mittauksen välillä.

 

Ensimmäiset tulokset näkyvät jo melko nopeasti elintapamuutoksen jälkeen. Esimerkiksi kuukausittainen tai kahden kuukauden välein tehtävä kehonkoostumusmittaus näyttää työsi tulokset konkreettisella tavalla.

 

Viskeraalirasvan määrä näkyy jokaisen Bodymajan InBody-mittauksen raportissa selkeästi eriteltynä. Kehityksen seuraaminen on helppoa. Mittaus tehdään joka kerta täysin samalla tavalla, joten tulokset ovat aina keskenään vertailukelpoisia.