Mikä on kehonkoostumusmittaus ja mitä tuloksia se kertoo?

Kehonkoostumusmittaus

Kehonkoostumusmittaus eli inbody-mittaus antaa tarkan raportin lihaksen, rasvan ja veden määrästä ihmisen kehossa. Mittaus perustuu bioimpendanssimenetelmään, jossa kehon läpi johdetaan kevyt sähkövirta.

 

Mikä on kehonkoostumusmittaus?

 

Mittauksessa määritellään painon lisäksi lihaksen, rasvan ja veden määrä kehossa. Kehonkoostumusmittaus antaa nopeasti ja tehokkaasti paljon tietoa elimistösi terveydestä.

 

Kehonkoostumusmittaus kertoo tarkat tiedot kaikista eri ainesosista, joista keho koostuu: nesteitä, mineraaleista, proteiineista ja rasvasta. Kehonkoostumusmittaus on hyödyllinen tapa seurata kehon sisäistä tilaa ja erityisesti siinä tapahtuvia muutoksia.

 

Bioimpedanssimittaus on menetelmänä ylivertainen. Se raportoi yksilöllisestä ravitsemustilasta ja henkilön terveydentilasta tarkkuudella, joka ei muilla menetelmillä ole mahdollista.

 

Kehonkoostumusmittauksen tuloksia pidetään hyvänä yleisen terveyden mittarina. Ne puhuvat yksiselitteistä kieltä ja auttavat tekemään fiksuja valintoja. Mittaustulosten kautta liikunnan ja elintapamuutosten merkitys hyvinvoinnillesi konkretisoituu numeroiksi ja kaavioiksi, joiden kautta on helppo ymmärtää syy- ja seuraussuhteet.

 

Bodymajan inbody-mittaus kertoo yli 40 kehosi koostumusta kuvaavaa arvoa. Inbody-mittauksen ehdottomat valtit ovat sen luotettavuus ja selkeys. Mittaus on aina validi ikään, sukupuoleen tai kokoon katsomatta.

 

Kuinka kehonkoostumusmittaus tehdään?

 

Kehonkoostumusmittaus tehdään siihen suunnitellulla laitteella, joka suorittaa mittauksen alle minuutissa. Toimenpide on nopea ja täysin kivuton. Tulokset ovat saatavilla välittömästi.

 

Bioimpedanssimittaus (Bioelectrical Impendance Analysis, BIA) pohjautuu pienen sähkövirran johtamiseen kehon läpi laitteen kahvoissa ja jalustassa sijaitsevien elektrodien kautta.

 

Erilaiset kudokset reagoivat sähkövirtaan eri tavoin. Neste johtaa sähköä erinomaisesti ja rasva puolestaan toimii kuin eristeenä.

 

Varsinainen mittaustoimenpide Bodymajan InBody 770 -laitteella on hyvin nopea. Mittauksen aikana seisot kevyissä vaatteissa paljain jaloin laitteen jalustalla, pidät käsikahvoista kiinni ja laite suorittaa impedanssimittaukset kuudella taajuudella. Mittaukset tehdään viidestä kehon osasta: oikea ja vasen käsi, keskivartalo, oikea ja vasen jalka.

 

Toimenpide on erittäin helppo. Laite ohjaa käyttäjää eteenpäin. Sen käyttöliittymä on suomenkielinen ja mitattava ollessasi tiedät koko ajan, mitä tapahtuu.

 

Kenen kannattaa mennä kehonkoostumusmittaukseen?

 

Kehonkoostumusmittaus mielletään usein vain urheilijoiden ja aktiiviliikkujien välineeksi, mutta se on paljon muutakin. Kuka tahansa omasta hyvinvoinnistaan kiinnostunut voi saada tuntuvaa hyötyä mittaustuloksista.

 

Erityisen hyödyllistä tietoa mittaus antaa painonpudottajille ja fyysistä työtä tekeville, mutta tulokset auttavat myös seuraamaan erilaisten sairauksien toipumisprosessin edistymistä sekä ikääntymisen tuomia vaikutuksia. 

 

Kehonkoostumusmittauksen kautta on mahdollista tunnistaa monenlaisia elintapasairauksiin liittyviä riskejä. Mittaustiedot voivat paljastaa merkkejä muun muassa diabetesriskistä tai alttiudesta sydän- ja verisuonitaudeille. Näin saat indikaation hakeutua tutkimuksiin jo ennen kuin oireet syvenevät.

Kehonkoostumusmittauksen hyötyjä eri ryhmille:

 

 1.  Laihduttajat ja elintapamuutosten tekijät


  Kenties tyypillisin syy tulla kehonkoostumusmittaukseen on laihduttajan tai elintaparemonttia läpikäyvän halu seurata ponnistustensa tuloksia. On huikea motivaatiobuusti nähdä, kuinka kilot tippuvat ja keho kiinteytyy jokaisella mittauskerralla enemmän ja enemmän. Bodymajan inbody-mittauksen suurin hyöty on säännöllisten mittausten tuoma varmuus siitä, että suunta on oikea ja kaikki vaivannäkö sen arvoista.

  Kehonkoostumusmittaus on moninkertaisesti tehokkaampi onnistumisen mittari kuin pelkän painoindeksin seuraaminen tai mittanauhaan luottaminen.

  Kehonkoostumusmittauksen hienous piilee siinä, että se antaa tuloksia, jotka ovat aina henkilökohtaisia ja toimivat kaiken ikäisillä ja kaiken kokoisilla. Perinteiset hyvinvoinnin mittarit, kuten painoindeksi tai vyötärö-lantiosuhteen mittaaminen ovat aina sidoksissa keskiarvoihin. Inbody-mittaus sen sijaan vie seurannan sataprosenttisesti yksilötasolle. Siksi se on perinteisiä keinoja tehokkaampi tapa seurata ruokavalio- ja elintapamuutosten vaikutusta.

 2.  Tavalliset kuntoilijat


  Vapaa-ajan liikkujan tavoitteena voi olla kiinteytyminen, lihasmassan kasvattaminen tai yksinkertaisesti fyysisen kunnon ylläpito. Kuuluitpa mihin tahansa ryhmään, saat kehonkoostumusmittauksesta apua treeniesi suunnitteluun. Tarkka data auttaa harjoittelemaan oikein ja välttämään loukkaantumisia. Inbody-mittauksen avulla voit seurata myös kehosi mahdollisia puolieroja ja kohdista treenit sinne, missä ne auttavat parhaiten.

  Bodymajan kehonkoostumusmittauksiin ei tarvita kuntosalijäsenyyttä tai kallista apua tulosten tulkintaan. Voit käydä missä tahansa mittauspisteessämme omatoimisesti juuri silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.

 3. Huippu-urheilijat


  Huippu-urheilijoille ja muille liikunta-ammattilaisille on ensisijaisen tärkeää seurata oman kehon hyvinvointia ja toimintakykyä.

  Bodymajan kehonkoostumusmittaukset tehdään patentoituun teknologiaan perustuvilla InBody 770 -laitteilla, jotka ovat alan parasta laatua. Saat meiltä huipputarkan mittauksen ja luotettavat tulokset.

  Tarkka raporttimme on myös pitkäjänteisessä ammattikäytössä tehokas tapa seurata avainlukuja.

  Tärkeimmät mittarit vaihtelevat lajin mukaan, mutta esimerkiksi lihasmassan kehitys ja tasapaino ovat yleensä tarkasti seurattavia asioita.

 4. Istumatyöläiset


  Kehonkoostumusmittauksesta hyötyvät yhtä lailla ei-fyysistä työtä tekevät. Tulokset auttavat tunnistamaan toimistotyöhön liittyvien riskitekijöiden, kuten pitkän istumisen vaikutuksia elimistöön. Mittaukset toimivat tietenkin parhaiten, kun ne tehdään säännöllisesti.

  Kehonkoostumustietojen avulla voidaan seurata esimerkiksi viskeraalisen rasvan määrää. Viskeraalirasvalla tarkoitetaan sisäelinten ympärille kertyvää rasvaa. Sillä on yhteys diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään sekä useisiin muihin sairauksiin. Bodymajan mittauksen avulla saat tarkan tiedon viskeraalirasvan määrästä omassa kehossasi.

  Viskeraalinen rasva yhdistettynä istumatyöhön ja vähäiseen liikuntaan voi kieliä kasvaneesta riskistä sairastua moniin elintapasairauksiin. Bodymajan inbody-mittaus antaa tilaisuuden tunnistaa nämä riskit ajoissa.

 5. Kuntoutujat


  Käytkö läpi toipumis- tai kuntoutumisprosessia? Bodymajan kehonkoostumusmittauksesta on hyötyä monenlaisissa kuntoutumistilanteissa. Toipumisprosessin aikana saadut tarkat tiedot kehon koostumuksesta auttavat esimerkiksi tulehdustilojen parantumisen seurannassa. Kohenevat luvut tuovat iloa ja mielenrauhaa siitä, että sairaus todella on selätetty. Toisaalta muutokset voivat myös indikoida uudesta hoidon tarpeesta jo ennen kuin huomaat oireita – myös tämä on erityisen arvokasta tietoa.

  Et tarvitse kehonkoostumusmittauksiin fysioterapeuttia, lääkäriä, lähetettä tai mitään muutakaan kuin oman halun seurata hyvinvointiasi. Mittaukset on helppo tehdä oma-aloitteisesti. Voit ostaa ne joko kertatutkimuksina tai edullisina useamman kerran sarjoina.

 6. Ikääntyvät ihmiset


  Iän karttuessa jokainen meistä kokee kehossaan väistämättömiä muutoksia. Bodymajan kehonkoostumusmittaus ottaa aina huomioon mitattavan henkilön iän ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

  Tärkeimmät mittaustulokset tässä iässä huomioitavaksi liittyvät toisaalta viskeraalirasvan lisääntyvään määrään ja toisaalta lihasmassan vähentymiseen.

  Vanhusten hyvinvoinnista huolehtiessa inbody-mittauksella voidaan saada arvokasta tietoa erityisesti lihasmassan ja kehon tasapainon mittareita seuraamalla.

 7. Oman kehon toiminnasta kiinnostuneet


  Kyllä, sekin on aivan riittävä syy tulla kehonkoostumusmittaukseen!

  Inbody-mittaus on teknologia, jonka avulla kuka tahansa voi saada kattavan raportin omasta fyysisestä hyvinvoinnistaan. Alle minuutin mittaustoimenpiteen tuloksena on tarkka ja monipuolinen raportti lihaksen, rasvan ja veden määrästä kehon eri osissa sekä selkeät ohjeet niiden tulkitsemiseen.

  Tulokset auttavat tekemään fiksuja valintoja riippumatta mittauksen syistä. Tämä on erinomainen lisä älykellojen ja muiden mittareiden tuloksia täydentämään.

 

 

 

Onko kehonkoostumusmittaus luotettava?

 

Kehonkoostumusmittauksen tulokset ovat erittäin luotettavia. Kaikki Bodymajan mittaukset tehdään InBody 770 -laitteella, joka on teknisesti tällä hetkellä alansa ehdoton ykkönen.

 

Saat mittauksesta selkeän ja perusteellisen 15-sivuisen raportin, jossa käydään läpi kaikki yli 40 mittaustulosta taustaselityksineen.

 

Saat tuloksista kaikkein eniten hyötyä, kun käyt mittauksessa säännöllisesti. Siten voit seurata omaa kehitystäsi havainnollisesti ja johdonmukaisesti. Kaikissa Bodymajan mittauspisteissä käytetään samanlaisia laitteita, joten tulokset ovat keskenään täysin vertailukelpoiset, vaikka vaihtaisit välillä mittauspaikkaa.

 

Onko kehonkoostumusmittaus turvallinen?

 

Kehonkoostumusmittaus on täysin turvallinen toimenpide. Bioimpedanssimittauksessa käytetty sähkövirta on erittäin pieni, noin 80 mikroampeeria.

 

Mittauksessa käytetyt taajuudet eivät stimuloi hermoja. Minkäänlaisia kiputuntemuksia ei synny. Sama menetelmä ja samanlaiset laitteet ovat erittäin laajalti käytettyjä myös terveydenhuollon piirissä ja yliopistotutkimuksessa.

 

Inbody-mittauslaite luokitellaan lääkintälaitteeksi ja siten siihen liittyy tarkka raportointivelvollisuus kaikista poikkeamista. Menetelmä on ollut käytössä jo 25 vuotta ilman raportoituja haittavaikutuksia. Sydämentahdistinta käyttäviltä potilailta inbody-mittaus on kielletty, sillä näiden laitteiden yhteensopivuutta ei ole tutkittu.

 

Mitä kehonkoostumusmittauksen tulokset kertovat?

 

Kehonkoostumusmittauksen hienous piilee siinä, että se antaa tuloksia, jotka ovat aina henkilökohtaisia ja toimivat kaiken ikäisillä ja kaiken kokoisilla. Perinteiset hyvinvoinnin mittarit, kuten painoindeksi tai vyötärö-lantiosuhteen mittaaminen ovat merkittävästi rajallisempia, sillä ne ovat aina sidoksissa keskiarvoihin.

 

Hyvinvoinnin seuraaminen vain yksilöä keskiarvoihin verraten muodostuu väistämättä ongelmalliseksi – olemmehan kaikki uniikkeja. Siksi inbody-mittaus on perinteisiä keinoja tehokkaampi tapa seurata ruokavalio- ja elintapamuutosten vaikutusta.

 

Mitä tietoja Bodymajan kehonkoostumusraportti sisältää?

 

Bodymajan kehonkoostumusmittaus antaa jokaisesta mittauksesta samanlaisen, helppolukuisen Oma Body -raportin, jossa käydään läpi mittaustulokset selityksineen. Raportti sisältää selkeät graafit jokaisesta arvosta sekä tulosten tulkintaohjeet.

 

Jos jokin mittaustulos on luonteeltaan hälyttävä, raporttimme ohjaa ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin.

 

Kokonaispisteet

Raportti kertoo InBody-pistemääräsi asteikolla 1–100. Pistemäärä kuvaa kehosi rakennetta ja vahvuutta. Tulokseen vaikuttavat lihas- ja rasvamassat suhteessa niiden tavoitearvoihin. Mitä vahvempi ja tasapainoisempi kehon koostumus sitä suurempi pistemäärä. Normaalialueena pidetään 70–90 välillä olevia tuloksia.

 

Lihas-rasvadiagnoosi

Lihas-rasvadiagnoosi on hyvä mittari kehonkoostumuksen muutosten seurantaan. Painon lisäksi näet lihas- ja rasvamassan määrän kiloina. Lisäksi näet kuinka paljon tulos eroaa normaalista.

 

Rasvaprosentti

Rasvaprosentti kertoo kuinka monta prosenttia kehosi painosta on rasvaa. Tavoitearvo miehillä 10–20%, naisilla 18–28%.

 

Viskeraalirasva

Viskeraalirasva (tai viskeraalinen rasva, sisäelinrasva) tarkoittaa sisäelinten ympärille kertyneen rasvan määrän. Viskeraalirasva on yksi parhaista elintapoja kuvaavista muuttujista ja terveyden kannalta raportin tärkein seurattava asia.  Sillä on yhteys diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään sekä moniin muihin elintapasairauksiin.

 

Painotavoite

Painotavoite-osiossa kerrotaan mittauslaitteen ehdotus painon sekä rasva- ja lihasmäärän muuttamisesta. Painotavoitteen ideaalipaino tarkoittaa painoindeksin normaalialueen keskipistettä. Jos olet 0–5 kg:n päässä ideaalipainostasi, voit pitää itseäsi normaalipainoisena.

 

Lihastasapaino

Lihastasapaino-osuudessa kuvataan rasvatonta massaa viidessä eri kehon osassa. Tämä mahdollistaa puolierojen ja kehityskohteiden tunnistamisen. Joskus epätasapainoa on kehon vasemman- ja oikeanpuoleisten osien välillä ja joskus kyseessä on ylä- ja alaruumiin välinen epäsuhta.

 

Nestetasapaino

Kehon toiminnalle tärkeää nestetasapainoa tulkitaan ECW/TBW-suhdeluvulla. Tämä tarkoittaa solun ulkoisen veden määrää suhteessa kehon koko veden määrään.

 

Vyötärö-lantiosuhde

Vyötärö-lantiosuhde vertaa vyötärön ympärysmittaa lantion ympärysmittaan. Korkea luku on selkeä ilmaus siitä, että vatsanseudulle on kertynyt liiallista rasvaa. Ylimääräinen rasva on aina terveysriski, ja erityisesti keskivartalolihavuus lisää alttiutta monenlaisille sairauksille.

 

Segmentaalinen ympärysmitta

Segmentaalinen ympärysmitta arvioi ympärysmitat useista eri kehon osista: kaula, rinta, vatsa, lonkka, oikea käsi, vasen käsi, oikea reisi, vasen reisi.

 

Kehonkoostumus

Tämä Oma Body -raportin osio kertoo tarkasti, mistä mitattu painosi koostuu. Se antaa kokonaispainon lisäksi määrät kaikille näistä: kehon vesi, proteiini, mineraalit, rasva, pehmyt kudos, rasvaton massa.

 

Tutkimusparametrit

Tutkimusparametreillä saat paljon hyödyllistä tietoa omasta kehostasi. Mitattavat parametrit ovat: solunsisäinen vesi (ICW), solunulkoinen vesi (ECW), perusaineenvaihdunta, suositeltava kalorinsaanti, luun mineraalimassa, kehon solumassa ja rasvamassaindeksi (FMI).

 

Segmentaalinen rasvadiagnoosi

Segmentaalinen rasvadiagnoosi esittää rasvan määrän eri kehon osissa kiloina.

 

Ravitsemustilan arviointi

Ravitsemustilan arviointi kertoo, antavatko proteiinin, mineraalien tai rasvan määrät kehossa viitteitä aliravitsemuksesta vai ovatko määrät normaaleja. Rasvan kohdalla määrä voi olla myös liiallinen.

 

Vartalotyyppi

Vartalotyyppi kuvaa kehon rakennetta painoindeksin ja rasvaprosentin suhteen. Näiden kahden muuttujan pohjalta voidaan tunnistaa erilaisia profiileita kehon koostumuksessa. Raja-arvot säilyvät samoina koko aikuisiän, mikä on hyvä huomioida iäkkäiden kohdalla.

 

Kalorinkulutus liikunnassa

Kalorikulutus liikunnassa kertoo paljonko mitattavan kokoinen henkilö kuluttaa energiaa eri liikuntalajeissa puolen tunnin aikana. Arvoja voidaan käyttää viitteenä suunniteltaessa energian saantia tai arvioitaessa painonpudotustavoitetta ja liikunnan sekä ravitsemuksen vaikutusta sen saavuttamisessa.

 

Oma Body -raportti antaa arvot lukuisille eri liikuntalajeille kävelystä kuntosaliharjoitteluun ja pyöräilyyn, ja mukana on myös monia arkisia aktiviteetteja, kuten siivoaminen. Näin voit arvioida ja suunnitella omia liikuntatottumuksiasi.

 

Kehon vaihekulma

Vaihekulma kertoo solujen terveydestä ja ravitsemustilasta. Pieni vaihekulma on merkki heikentyneestä solurakenteesta, esim. aliravitsemuksen tai tulehdustilan vuoksi. Muuttujaa käytetään erityisesti sairaalakäytössä yleistilan seurantaan ja todentamaan ravitsemusterapian ja hoitojen vaikuttavuutta. Terveen henkilön normaaliin vaihekulmaan on useita vaikuttavia tekijöitä, mm. henkilön koko, sukupuoli ja ikä.

 

Kuinka pääsen kehonkoostumusmittaukseen?

 

Bodymajan kehonkoostumusmittaukseen voi tulla kuka tahansa oma-aloitteisesti. Lähetettä ei tarvita. Mittauspisteemme sijaitsevat kätevästi kauppakeskuksissa ympäri maata ja ne toimivat itsepalveluperiaatteella.

 

Voit tulla mittaukseen juuri silloin, kun se sopii itsellesi parhaiten. Tarjoamme sekä kertamittauksia että edullisia sarjapaketteja.

 

>> Osta kehonkoostumusmittaus – alk 27,90€

 

Katso miltä Bodymajan kehonkoostumusraportti näyttää: