Mikä on ideaalipaino ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen?

henkilökohtainen ideaalipaino

Mistä tiedän oman ideaalipainoni ja kuinka määritellään, paljonko ihmisen tulisi painaa?

 

Terveellinen paino edistää hyvinvointia

 

Omaa terveyttä pohtiessa saatetaan miettiä, mikä on oma ideaalipaino ja onko se terveyden kannalta optimaalisella tasolla. Myös esimerkiksi elämäntapamuutosten ja painonpudotusprojektien yhdeydessä moni pysähtyy miettimään, mikä on oma ideaalipaino ja kuinka sen voisi saavuttaa.

 

On tärkeää suhtautua painotavoitteisiin nimenomaan terveystavoitteina. Altistumme median kautta jatkuvasti epärealistisille kauneus- ja kehoihanteille. Nämä saattavat johtaa epäterveelliseen vertailuun ja vartalotavoitteisiin, jotka keskittyvät pelkkään ulkomuotoon.

 

Mediassa esiintyvän henkilön “täydellisenä” pidetty keho tai ideaalipaino ei kuitenkaan välttämättä ole realistinen tai edes terveellinen omalle kehotyypille.

 

On viisasta lähestyä ideaalipainoa terveysnäkökulmasta ja selvittää esimerkiksi kehonkoostumusmittauksen kautta, mikä juuri sinun yksilöllinen tilanteesi todellisuudessa on. Vastaukseen vaikuttavat ikäsi, pituutesi, vartalotyyppiisi ja monet muut tekijät.

 

Mitä voidaan pitää ideaalipainona?

 

Mikä sitten on ihmisen ideaalipaino? Suoraviivaista ideaalipainon määritelmää ei ole, sillä paino vaihtelee jokaisen ihmisen kehon yksilöllisten tekijöiden mukaan. Painoon vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, pituus, kehon mittasuhteet ja rasvan jakautuminen kehoon. 

 

Nämä tekijät huomioon ottaen voidaan kuitenkin selvittää, onko paino sellaisella tasolla, että se tukee fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Terveessä kehonpainossa tulisi tuntea olonsa vahvaksi, energiseksi ja itsevarmaksi. Terveellisellä tasolla olevaa painoa ylläpitämällä ehkäistään myös riskiä sairastua ali- ta ylipainosta johtuviin sairauksiin.

 

Ideaalipainona voidaan siis pitää sellaista painoa, joka edistää terveyttä ja jossa sairastumisen riski pienenee. Tämä voi olla tavoitteena esimerkiksi painonpudotuksessa. Tässä tapauksessa henkilön painonpudotuksen tavoitteena voi olla päästä tiettyyn painotavoitteeseen, niin sanottuun Ideaalipainoon, pienentääkseen riskiä sairastua ylipainosta johtuviin sairauksiin.

 

Pelkkää painoa ei kannata myöskään seurata, sillä esimerkiksi lihasmassan kasvaessa ja rasvaprosentin pienentyessä paino voi pysyä samana. Kun paino pysyykin samana, saatetaan ajatella, että painonpudotukseen käytetyt ponnistukset olisivat menneet hukkaan. Tässä esimerkissä huomataan, pelkän painon sijaan on tärkeämpää kiinnittää huomiota lihaksen ja rasvamassan suhteeseen. Kokonaiskuva ratkaisee!

 

Miten voin selvittää oman ideaalipainoni ja onko se terveellisellä tasolla?

 

On olemassa mittareita, joiden avulla saat suuntaa sille, onko painosi terveellisellä tasolla. Yksi näistä mittareista on laskea oma painoindeksi.

 

Painoindeksi on perinteinen terveydentilan mittari, jonka avulla arvioidaan henkilön painon ja pituuden suhdetta. Painoindeksilaskurin antamaa lukua verrataan BMI-taulukkoon, joka näyttää onko henkilö normaalipainoinen vai kärsiikö hän ali- tai ylipainosta.

 

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei painoindeksi anna kokonaiskuvaa henkilön terveydentilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tästä syystä onkin tärkeää tarkastella myös muita terveyteen vaikuttavia tekijöitä.

 

Inbody-mittarin antama ideaalipaino

 

Bodymajan kehonkoostumusmittauksen raportilla annetaan ehdotus painon, rasva- ja lihasmäärän muuttamisesta, jotta saavutetaan ideaalinen kehon koostumus.

 

Inbody-mittarin käyttämä ideaalipaino määritetään painoindeksin normaalialueen keskipisteestä sillä poikkeuksella, että normaalia suurempi lihasmassa nostaa ideaalipainoa vastaavasti. Näin tulos on henkilökohtainen ja riippuu kehon koostumuksesta, toisin kuin pelkän painoindeksin mukaan laskettu ideaalipaino. Raportti kertoo, tarvitseeko painoa lisätä tai vähentää.

 

Jos olet 0-5 kg:n päässä raportin ideaalipainostasi, voit pitää itseäsi normaalipainoisena. Kontrollien tavoitteet on laskettu miehille 15 rasvaprosentin mukaan ja naisille 23 rasvaprosentin mukaan.

 

Kontrolliarvojen laskennassa periaatteena on terveyden kannalta ideaalinen kehon koostumus. Kuitenkin esimerkiksi urheilijoilla ja vanhuksilla henkilökohtaiset tavoitteet voivat poiketa laitteen raportin ehdotuksesta.

 

Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että jos lihasmassa on yli viitearvon, on lihasmassan kasvattamisen tavoite tässä mittarissa aina 0, toisin kuin esim. urheilijan kohdalla tavoite saattaa olla.

 

Painoon liittyvissä kysymyksissä kannattaa monesti kääntyä kehonkoostumusmittauksen puoleen. Se antaa monipuolisen ja yksilöllisen kokonaiskuvan omasta terveydentilasta. Se auttaa esimerkiksi ymmärtämään lihaksen ja rasvamassan suhdetta kehossa. 

 

>> Osta kehonkoostumusmittaus!