Mikä on painoindeksi (BMI) ja kuinka se lasketaan?

painoindeksi

Painoindeksin avulla arvioidaan henkilön painon ja pituuden suhdetta. Voit laskea oman painoindeksisi Bodymajan laskurilla.

 

Mikä on hyvä painoindeksi?

 

Painoindeksi (Body Mass Index, BMI) on perinteinen terveydentilan mittari, jonka avulla tunnistetaan, onko henkilö normaalipainoinen vai kärsiikö hän mahdollisesti alipainosta, ylipainosta tai lihavuudesta. Painoindeksi auttaa tarttumaan mahdollisiin terveysriskeihin ajoissa.

 

Merkittävä ylipaino nostaa riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin, kuten diabetekseen, syöpään, uniapneaan, kohonneeseen verenpaineeseen tai kolesteroliin.

 

Alipainoisuudesta voi taas seurata terveydellisiä riskejä kuten aliravitsemusta, immuunipuolustustuksen heikentymistä, osteoporoosia, hedelmättömyyttä sekä häiriöitä lasten ja nuorten kasvussa ja kehityksessä. 

 

Miten aikuisen painoindeksi lasketaan?

 

Painoindeksin laskukaava on henkilön paino jaettuna pituuden neliöllä. Tällöin laskemisessa käytetään seuraavaa laskukaavaa:

 

Painoindeksi (BMI) = paino / pituus²

 

Painoindeksiä laskiessa on tärkeää muistaa, että paino ilmaistaan laskukaavassa kilogrammoina ja pituus metreinä.

 

Tällöin siis esimerkiksi 175 cm pitkän ja 70 kg painavan henkilön painoindeksi lasketaan seuraavasti:

 

70 / 1,75² = 70 / (1,75*1,75) = 70 / 3,0625 = 22,9

 

Painoindeksilaskuri

 

Voit laskea oman painoindeksisi ylläolevan laskukaavan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit selvittää oman painoindeksisi syöttämällä oman pituutesi ja painosi alla olevaan painoindeksilaskuriin, joka tekee laskutoimituksen puolestasi.

Trefethenin kehittämä uusi painoindeksilaskuri

 

Oxfordin yliopiston numeerisen analyysin professori Nick Trefethen kehitti vuonna 2013 uuden kaavan laskea painoindeksi.

 

Hänen laskukaavansa ottaa paremmin huomioon muun muassa pituuden aiheuttaman vääristymän. Laskukaavalla pystytään siis tunnistamaan helpommin ylipainoiset lyhyet ihmiset, ja vastaavasti todellisuudessa hoikat pitkät ihmiset.

 

Hänen mukaansa se antaa myös lähempänä todellisuutta olevan arvion, mitä tulee ihmisen muotoon ja kokoon.  

 

Trefethenin kehittämällä kaavalla painoindeksi lasketaan seuraavasti:

 

1,3 x paino (kg) / pituus^2,5 (m).

 

Myös tässä laskurissa paino ilmaistaan kilogrammoina ja pituus metreinä. Tällöin siis esimerkiksi 175 cm pitkän ja 70 kg painavan henkilön painoindeksi lasketaan seuraavasti:

 

1,3 x 70 / 1,75^2,5

 

Trefethenin kehittämässä kaavassa painon kerroin 1,3 on ihmisten keskipituuden 1,69 metriä neliöjuuri. Laskukaavan potenssia 2,5 hän puolestaan perustelee sillä, etteivät ihmiset ole kaksiulotteisia, joten miksi painoakaan pitäisi laskea tällä perusteella.

 

Voit laskea tämän kaavan mukaisen painoindeksisi helposti käyttäen alla olevaa laskuria.

 

Mikä on normaali painoindeksi?

 

Kun painoindeksi on laskettu, verrataan sitä BMI-taulukon lukuihin. Näin nähdään, onko henkilö alipainoinen, normaalipainoinen tai ylipainoinen.

 

Painoindeksi luetaan normaaliksi silloin, kun luku asettuu välille 18,5 – 24,9.

 

Tulkinnan perusteella on mahdollista tehdä perusteltuja päätöksiä elämäntapamuutoksiin tilanteen parantamiseksi.

 

Painoindeksi

Luokittelu

Riski terveyshaittoihin

Alle 18,5

Alipainoinen

Korkea

18,5–24,9

Normaalipainoinen

Alhainen

25,0–29,9

Lievä ylipaino

Alhainen tai kohtalainen

30,0–34,9

Merkittävä ylipaino

Korkea

35,0–39,9

Vaikea ylipaino

Hyvin korkea

40 tai yli

Sairaalloinen ylipaino

Erittäin korkea

(Lähde: Healthline)

 

Lasten ja nuorten painoindeksi

 

Lasten ja nuorten painoindeksi lasketaan samalla tavalla kuin aikuisten, mutta ikä otetaan huomioon tuloksissa. Lasten kohdalla on aina syytä keskustella tulkinnasta lääkärin kanssa, jos on huolta lapsen painosta tai kasvukäyristä.

 

Tulkitessa lasten ja nuorten painoindeksiä, on syytä ottaa huomioon, että ikäryhmien painoindeksin normaalialue on erilainen kuin aikuisilla. Viitearvot muuttuvat 18 ikävuoteen saakka ja vasta sen jälkeen ne muodostetaan aikuisten kaavalla. 

 

Painoindeksin rajoitteet – mitä kaikkea painoindeksi ei kerro? 

 

Vaikka painoindeksi onkin laajasti käytetty terveydentilan mittari, ei se kuitenkaan anna kokonaiskuvaa henkilön terveydentilasta, sillä se ei ota huomioon muita ihmisen terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä.

 

Painoindeksi ei ota huomioon esimerkiksi henkilön ikää, sukupuolta, geeniperimää, lihasmassan määrää tai rasvan määrää ja sen jakautumista kehossa. Se ei välttämättä myöskään toimi luotettavana mittarina raskaana oleville, urheilijoille tai vanhuksille.

 

Näistä syistä painoindeksilaskurin antamaan lukuun kannattaa suhtautua kriittisesti, vaikka se antaakin tärkeää suuntaa arvioidessa omaa terveydentilaa.

 

Oman terveydentilan monipuolisemman ja yksilöllisemmän kokonaiskuvan saamiseksi onkin suositeltavaa tehdä tarkka kehonkoostumusmittaus.

 

>> Osta kehonkoostumusmittaus!